Witamy na stronie Konferencji

 


Witamy na stronie informacyjnej konferencji

 

"Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich
do wykorzystania technik informacyjnych
w procesie nauczania"

 

organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2011 pod patronatem MEN. MNiSW i MSWiA.

 

Konferencja odbędzie się dnia 17 maja 2011

w godzinach od 10.15 do 16.00

w gmachu Nowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

 

 

Cele konferencji:


•    Przedyskutowanie i wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego sposobu przygotowania nauczycieli szkolnych i akademickich do wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania w świetle obowiązujących przepisów, planowanych zmian kierunkowych i rozwoju technologicznego.

•    Przedstawienie propozycji PTI dotyczącej standardów przygotowania nauczycieli i certyfikowania ich umiejętności w zakresie stosowania technik informacyjnych w procesie nauczania

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji.

 

Adresaci konferencji:


Przedstawiciele następujących środowisk:

•    MEN, MNiSW, MSWiA

•    uniwersytety, zakłady metodyki i dydaktyki

•    jednostki samorządu terytorialnego

•    kuratoria oświaty,

•    koordynatorzy informatyki

•    szkoły

 

Aby zgłosić swój udział w Konferencji, trzeba wypełnić Formularz Zapisu. Szczegółowy opis tematów poruszanych na konferencji dostępny jest w zakładce Program, a informacje odnośnie terminu i miejsca wraz z pomocną mapą dojazdu, znajdują się z zakładce Miejsce.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w Konferencji.

 

Organizatorzy

 
2011 © Polskie Towarzystwo Informatyczne