Regulamin

Regulamin Konferencji:


1. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
2. Zarejestrowani uczestnicy maja prawo korzystać z wszystkich punktów programu konferencji.
3. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
4. Ustawienie własnego stoiska przez firmę firmy kosztuję 3 tys. zł (do wyczerpania miejsc) i jest możliwe po uzgodnieniach z organizatorami.
 
2011 © Polskie Towarzystwo Informatyczne