Informaje dla mediów

Konferencja Przygotowanie nauczycieli szkolnych i  nauczycieli akademickich do wykorzystywania technik informacyjnych w procesie nauczania

 

Konferencja będzie okazją do przedyskutowania i wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego sposobu przygotowywania nauczycieli szkolnych i akademickich do wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania.

 

Wykłady i dyskusje będą koncentrować się na zagadnieniach:


  • kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym,

  • Krajowe Ramy Kwalifikacji,

  • standardy przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania i w organizacji pracy szkoły,

  • certyfikowanie umiejętności nauczycieli.

 

Podczas konferencji PTI przedstawi własne propozycje standardów i certyfikacji.

 

W konferencji weźmie udział ok. 200 osób reprezentujących m.in. MEN, MNiSW, MSWiA, uniwersytety, zakłady metodyki i dydaktyki, jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria oświaty, koordynatorów informatyki oraz szkoły.

 

Po uroczystym otwarciu konferencji przez Prezesa PTI dr. Marka Hołyńskiego wykład nt. „Wpływ nowej technologii na proces nauczania” wygłosi prof. Jan Madey z Uniwersytetu Warszawskiego. Anna Beata Kwiatkowska poinformuje o związku propozycji PTI dotyczącej standardów przygotowania nauczycieli z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Prof. Maciej M. Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosi wykład nt. „Wykład: Wiedza, umiejętności i kompetencje nauczycieli w środowisku nowej technologii”. Odbędą się też dwa panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości.

 

W drugiej części konferencji Zdzisław Nowakowski przedstawi certyfikat e-Nauczyciel proponowany przez PTI. Później odbędą się sesje warsztatowe.

 

Miejscem konferencji jest gmach Nowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja rozpocznie się o godz. 10:15, zakończenie jest przewidywane na godz. 16:00.

 

http://sdsinauczyciele.ecdl.pl/

 
2011 © Polskie Towarzystwo Informatyczne