Program konferencji:

 

Część I Wykłady i panele dyskusyjne

 

09.00 - 10.15

 

Rejestracja uczestników i zapisy na warsztaty

10.15 - 10.30  
Uroczyste otwarcie.  Goście z: MEN, MNiSZW, MSWiA, Prezes PTI
10.30 - 11.10 I wykład: Wpływ nowej technologii na proces nauczania, prof. Jan Madey, UW
11.10 - 11.30 I Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów: prof. Krzysztofa Diksa, UW, prof. Barbary Kędzierskiej, UP Kraków, prof. Bronisława Siemienieckiego, UMK Toruń, prof. Zdzisława Szyjewskiego, Uniwersytet Szczeciński
11.30 - 11.45 Informacja: Krajowe Ramy Kwalifikacji, a przygotowanie nauczycieli, Anna Beata Kwiatkowska PTI, WMiI UMK
11.45 - 12.25 II Wykład: Wiedza, umiejętności i kompetencje nauczycieli w środowisku nowej technologii, prof. Maciej M. Sysło UWr, UMK
12.25 - 12.45 II Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów
12.45 - 13.00 Przerwa (kawa)

 

 

Część II ECDL, prezentacje i warsztaty

 

13.00 - 13.15

 

Wręczenie nagród dla partnerów ECDL i PTI ze środowiska edukacyjnego

13.15 - 13.45 Prezentacja certyfikatu e-Nauczyciel oraz ePortfolio, Zdzisław Nowakowski, PTI, CKPiDN w Mielcu, prof. Jan Kusiak, Dyrektor Centrum e-learningu AGH w Krakowie
13.45 - 14.30 Przerwa na obiad
14.30 - 15.00 Prezentacja Sponsora Głównego: Jak obniżyć o połowę koszt zakupu i utrzymania pracowni komputerowej?, Dariusz Symak – konsultant sprzedaży HP
15.05 - 15.50

Spotkania w grupach tematycznych - warsztaty (sponsorzy)

 

grupa I

sala 256

ePortfolio, prof. Jan Kusiak, Dyrektor Centrum e-learningu AGH w Krakowie

 

W modelu certyfikacji przygotowywanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne ocenie podlega przede wszystkim to, jak nauczyciel pracuje z uczniami, jaki jest jego warsztat pracy. Odchodzi się od tradycyjnego spojrzenia na proces certyfikacji, który polega na rozwiązywaniu testu przy komputerze. Jedną z propozycji udokumentowanie pracy nauczyciela jest utworzenie przez niego elektronicznego portfolio (ePortfolio).
Podczas prezentacji zostanie przedstawiony przykład rozbudowanego narzędzia do dokumentowania oraz prezentowania własnych umiejętności  o nazwie Mahara – dostępnego jako Wolne Oprogramowanie (na licencji GNU General Public License). Pozwala ono tworzyć własne środowisko nauki i rozwoju, a ponadto łatwo integruje się z platformą edukacyjną Moodle.

 

grupa II

sala 315

Jak przygotować i poprowadzić ciekawą lekcję wykorzystując tablicę interaktywną?, Marek Czeleń, Verx Wrocław

 


Podczas warsztatu zostanie pokazane, jak nauczyciel może, w prosty sposób, przygotować bardzo ciekawe lekcje wykorzystując możliwości tablicy interaktywnej.
Podczas warsztatu prowadzący wspólnie z uczestnikami przygotuje, krok po kroku, kilka w pełni interaktywnych ćwiczeń. Dowiedzą się również Państwo,  jakie są największe zalety tablic interaktywnych i jak je efektywnie wykorzystać, a także jakich błędów nie popełniać. Wszyscy użytkownicy otrzymają oprogramowanie, które będzie wykorzystywane podczas warsztatów.

 

grupa III

sala 316

(konferencyjna)

Przygotowanie nauczycieli istotnym komponentem realizacji idei e-Szkoły, Tomasz Hodakowski, Intel

 


Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną przykłady programów, inicjatyw wykorzystania technik informatycznych w procesie nauczania oraz zaprezentowana zostanie rola nauczyciela i jego przygotowania zawodowego do wykorzystywania ICT w szkole.

 

15.55 - 16.10 Podsumowanie i zakończenie konferencji
 
2011 © Polskie Towarzystwo Informatyczne